Czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne, dokumentujące między innymi: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, działu spadku, zniesienia współwłasności, ustanowienia hipotek, odrębnej własności lokali, pełnomocnictwa,
  2. sporządza poświadczenia;
  3. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  7. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów;
  8. sporządza protesty weksli i czeków;
  9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  10. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 
Szybki kontakt

Kancelaria Notarialna w Świdniku

21-040 Świdnik
ul.: Wyszyńskiego 12

e-mail: chalewska@notariusz.swidnik.pl

Tel.81 7512571

 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.
Akceptuję